LIGHTFIGHT.nl Privacy

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Lightfight verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Rekeningnummer bij een online betaling

– Overige gegevens die je zelf actief doorgeeft

Lightfight heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Natuurlijk proberen we dit altijd te voorkomen, maar we kunnen niet altijd goed controleren of een bezoeker minderjarig is. Het is belangrijk om als opvoeders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming. Als je de indruk hebt dat wij gegevens van een minderjarige gegevens hebben verwerkt, neem dan direct contact met ons op via klantenservice@lightfight.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

– Bij je te kunnen bezorgen eventueel via een bezorgdienst

– Dat we kunnen bellen voor overleg indien gewenst

– Het kunnen afhandelen van online betaling

– Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Lightfight zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de bovenstaande doelen, en ze direct daarna verwijderen.

Gegevens verstrekken aan derden

Enkel voor de uitvoering van de diensten die wij overeengekomen zijn, zullen wij noodzakelijke gegevens moeten doorgeven aan organisaties. Lightfight let uitvoerig op de voorwaarden en sluit een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat ook zij  bewust omgaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Lightfight blijft verantwoordelijk. Lightfight zal nooit gegevens aan derden verkopen!

In kaart brengen websitebezoek

Lightfight gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantenservice@lightfight.nl. Lightfight zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen, op het verzoek reageren.

Beveiliging

Lightfight neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via 085-0020234 of info@lightfight.nl